SUKATAN PELAJARAN

SUKATAN PELAJARAN
PROGRAM  PENDIDIKAN  KHAS  INTEGRASI - PEMBELAJARAN
SEKOLAH  MENENGAH

4 BIDANG UTAMA

1.  Bidang Akademik Berfungsi

2.  Bidang Pengurusan Kehidupan

3.  Bidang Kerohanian dan Nilai-nilai murni

4.  Bidang Sosial, Riadah dan Rekreasi 

KOMPONEN  MENGIKUT  BIDANG

1.  BIDANG  AKADEMIK  BERFUNGSI
 • Komponen Bahasa Melayu
 • Komponen Bahasa Inggeris
 • Komponen Matematik
 • Komponen Multimedia  
2.  BIDANG  PENGURUSAN KEHIDUPAN
 • Komponen Pengurusan Diri
 • Komponen Kemahiran Manipulatif
 • Komponen Pengurusan Tingkah Laku
 • Komponen Kemahiran Hidup 
3.  BIDANG SOSIAL, RIADAH & KREATIVITI
 • Komponen Pendidikan Jasmani
 • Komponen Pendidikan Seni
 • Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan & Drama
 • Komponen Sains, Sosial dan Alam Sekitar 
 4.  BIDANG KEROHANIAN & NILAI-NILAI MURNI
 •  Komponen Pendidikan Agama Islam
 • Komponen Pendidikan Moral