Tuesday, March 13, 2012

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI - PEMBELAJARAN

1.  BIDANG AKADEMIK BERFUNGSI
1.1  Komponen Bahasa Melayu
1.2  Komponen Bahasa Inggeris
1.3  Komponen Matematik
1.4  Komponen Multimedia

2.  BIDANG PENGURUSAN KEHIDUPAN
2.1  Komponen Pengurusan Diri
2.2  Komponen Kemahiran Manipulatif
2.3  Komponen Kemahiran Hidup
2.4  Komponen Pengurusan Tingkah Laku

3.  BIDANG KEROHANIAN
3.1  Komponen Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
3.1  Komponen Pendidikan Seni
3.3  Komponen Sains, Sosial dan Alam Sekitar
3.4  Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan Badan dan Drama

4.  BIDANG KEROHANIAN DAN NILAI MURNI
4.1  Komponen Pendidikan Agama Islam
4.2  Komponen Pendidikan Moral